Eliza

ElizaTrots ekonomiska svårigheter förorsakade av andra världskriget och den anglo-sovjetiska invasionen av Iran 1941 tog iranierna med öppen famn emot de polska flyktingar som från och med 1942 började anlända till Pahlevi (numera Anzali) vid Kaspiska havet.

Det totala antalet flyktingar uppgick till över 116 000, varav omkring 6 000 var av judisk härkomst.

Romanen Eliza skildrar en liten polsk flickas besynnerliga livsöde, efter att hennes mor omkommit under de oroligheter som föregick den så kallade revolutionen i Iran 1979. Flickan blir omhändertagen av den unge Yosef, som uppfostrar henne som sin egen dotter.Många år senare leder flickans sökande efter sitt ursprung henne in i en värld av ouppklarade mysterier och bittra hemligheter.Eliza är både en gripande berättelse om huvudpersonernas oupplösligt förenade öden, och ett stycke modern iransk och polsk samtidshistoria.

Kambiz Dastory är född i Iran 1966. Innan han kom till Sverige bodde han under två års tid i Polen. Idag arbetar han som behandlingspedagog.

 

 


ISBN: 9789187921759, 168 sidor
Språk: svenska
Författare: Kambiz Dastory
Översättning: Namdar Nasser
Utgiven
: 2021

Beställ på AdLibris, Inbunden
Beställ på Bokus, Inbunden