Skolutveckling på riktigt

Skolutveckling på riktigtSkolutveckling omtalas mer och av fler än någonsin i Sverige idag. Orsaken är kanske att behovet nog aldrig har varit större än idag. Inte sällan framställs skolutveckling som något ”tekniskt” och självklart som bara handlar om att göra rätt saker och så leder det till ökad måluppfyllelse.Vad som sällan föreligger är en uthållig praktiserad dialog och samverkan på riktigt utifrån verksamhetens behov, vilka sedan leder till bestående förbättringar.I Mölndal har fleråriga försök att förbättra verksamhet och resultat påvisat att det handlar om en långt mer komplex process. En process som måste kunna hantera många aktörer och därmed många synsätt och arbetssätt.

I denna bok, Skolutveckling på riktigt: om delaktighet, ledning, processtöd samt praktiknära utforskning och förbättring, presenteras några olika perspektiv och en fördjupad förståelse för vad som krävs för att faktiska förbättringar skall ske. Lycka till med skolutveckling på era villkor utifrån er verklighet!

 


ISBN: 9789187921360, 313 sidor
Språk: svenska
Christer Ferm med flera
Utgiven
: 2020

Beställ på AdLibris, Häftad
Beställ på Bokus, Häftad