Interkulturell dialog

Interkulturell dialog, nordienT förlag

En grundförutsättning för integration är då att den dominerande gruppen öppnar upp maktrelationer, avstår dominans så att ett jämlikt samspel mellan människor med olika bakgrund blir möjligt.

Demokratisk integration i Sverige behöver ett skifte från
att inrikes födda har makt över utrikesfödda och deras barn
till att ha makt med dem, som Simone Weil skulle säga.
Med nationalism som referensram blir denna förutsättning
omöjlig, eftersom nationalism har födelserätt och blodsband
som grund för rättigheter och privilegier.


Interkulturell dialog
Rasoul Nejadmehr (red.)

ISBN: 978-91-87921-01-8, 344 sidor
Utgiven: 2018
Språk: svenska

Beställ boken på Adlibris
Beställ boken på Bokus


Rasoul Nejadmehr

Rasoul Nejadmehr är född och 1955 i Iran och är bosatt i Sverige sedan 1990.
Han är doktor i filosofi och forskare. Han har skrivit böckerna Befria oss från mångkulturalism (Natur & Kultur, 2008), Education, Sceince and Truth (2009, Routledge, och Kampen om det moderna i Iran (2010, Vulkan).

Han har även publicerat romanen Binam (Den namnlöse) och diktsamlingarna Ketab (Boken) och Sipareh (Fragment) på persiska.