Shahname

ShahnameDet iranska nationaleposet Shahname (Kungaboken) är det äldsta bevarade verket på nypersiska. Bokens författare Abol-Qasem Ferdosi (Ab-u al-Q-asim Firdaws-i, Firdausi, Ferdowsi) levde ca (934 – 1025).
Inom den klassiska persiska litteraturen, som hade sin storhetstid under tre sekler med början på 1000-talet, intar Shahname en säregen plats. Ramberättelsen och alla sidoteman, avfattade på cirka 50 000 dubbelverser, ger en inblick i det förislamiska Irans traditioner, folkliv och historia. De fem berättelser som återges här tillhör de centrala episoderna i Shahname. Berättelserna har förkortats och överförts till prosa.


fem berättelser ur Shahname, det iranska nationaleposet
Översättning och överföring till prosa: Namdar Nasser och Anja Malmberg

ISBN tryckt upplaga: 9789197529914, 156 sidor
ISBN eBok: 9789197842143
Språk: svenska
Utgiven
: 2006

Beställ på AdLibris, häftad, eBok
Beställ på Bokus, häftad, eBok