Jag är din röst i världen

Jag är din röst i världen”Det ska sägas direkt att Jag är din röst i världen är en mycket drabbande, angelägen och vacker diktsamling. Dikternas tematik kretsar kring exil och vad det gör med en människa att tvingas att fly från sitt land – både i psykologisk, andlig, språklig och fysisk bemärkelse. Flykten drabbar hela människan och är en så grundläggande och omskakande existentiell kris att vi som inte har tvingats att erfara detta nog endast kan ana oss till dess djupa innebörder och konsekvenser.
I Namdar Nassers starkt gestaltande poesi som snarare arbetar med konkreta mångtydiga språkliga bilder än målande metaforer så kommer livets komplexitet nära och skakar om läsaren. Det blir som att få följa med på en resa mellan gårdagen och nuet och Namdar Nassers dikter visar att poesin är den bästa färdkamraten.”

Publicerad i BTJ-häftet nr 3, 2017, Lektör Cecilia Persson

 

Recension, Populär poesi

Namdar Nasser – ett starkt jag ger jaglösheten en röst i världen


Jag är din röst i världen
dikter av Namdar Nasser
ISBN: 9789187921117, 56 sidor
Utgiven: 2016
Språk: svenska

Beställ på AdLibris, Inbunden, Pocket, eBok
Beställ på Bokus, Inbunden, Pocket, eBok 

Namdar Nasser
Namdar Nasser är född 1963 i Teheran, Iran. Han arbetar som utbildningskonsult inom grafisk formgivning och är även verksam som författare, översättare, förläggare och föreläsare.
Under tonåren upplevde han på nära håll den samhällsomvälvning som resulterade i att monarkin i Iran ersattes av den nuvarande regimen.
Bara ett par år senare blev Namdar Nasser, så som många andra unga män i hans generation, tvungen att delta i kriget mot grannlandet Irak. Tjugo år gammal lämnade han Iran illegalt och blev strandsatt i Turkiet i två år innan han 1985 kom till Sverige som flykting.
Namdar Nasser har översatt, medverkat i och skrivit ett tjugotal böcker. Han har varit en flitig introduktör av persisk litteratur på svenska och svensk litteratur på persiska. Han har bland annat översatt dikter av Edith Södergran, Gunnar Ekelöf och Bruno K. Öjier samt ett par böcker ur Martin Widmarks populära barnboksserie LasseMajas detektivbyrå. Han har även översatt ett par berättelser ur det iranska nationaleposet Shahname och dikter av samtida poeter så som Sohrab Sepehri och Forough Farrokhzad till svenska.
Dikterna i den här samlingen återberättar självupplevda händelser men tecknar samtidigt många andra människors liknande livsöden. Även de personer som aldrig behövt uppleva krig och flykt får, genom dikterna, göra bekantskap med erfarenheter som vanlig nyhetsrapportering inte lyckas förmedla.