Expedition: Språk i Norden

Expedition: Språk i NordenKan du räkna till tjugo på danska? Är engelskan ett hot mot svenskan? Hur många olika slags norska finns det? Och vad har egentligen hänt med isländskan de senaste tusen åren?

Det är några av de frågor som får ett svar i Expedition: Språk i Norden. Följ med på en resa genom Nordens olika minoritetsspråk, grannspråk, främmande språk, officiella språk – och en massa andra språk…


Expedition: Språk i Norden
Anja Andersson och Fredrik Harstad

ISBN: 9789197842105, 160 sidor
Språk: svenska
Utgiven
: 2009

Beställ på AdLibris
Beställ på Bokus