Harighe Laleh/حریق لاله

Harighe lalehBoken innehåller en samling artiklar och poesi som mestadels handlar om den afghanska poeten Vasif Bakhtari, som är en av Afghanistans mest välkända poeter och kulturpersonligheter. I boken får vi veta att utöver poesi har Vasif Bakhtari skrivit om litteratur och filosofi. Han har även översatt en del dikter.
Författaren Mohammad Sharif Saiidi har valt ut ett antal diktverser och översättningar för att analysera poetens uttryckssätt.
Bakhtari skriver ghazal som är en diktform inom den arabiska och persiska litteraturen vars bärande idé många gånger är den längtande kärleken. Författaren har valt att ge en bakgrund till själva diktformen för att sedan gå vidare till jämförelser med andra poeter inom samma diktform. Bakhtari har även påverkat andra samtida poeter.


Harighe Laleh/حریق لاله
Mohammad Sharif Saiidi
ISBN: 9789187921070, 134 sidor
Utgiven: 2015
Språk: persiska

Beställ på AdLibris 
Beställ på Bokus